ขายทะเบียนสวย ทะเบียนประมูล ทะเบียนมงคลราคาถูก

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

TABIENRICH

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนหมวดเก่าไม่มีเลขหน้า

ศฎ 1100

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14
จองแล้ว

อย 111

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌท 1111

2,890,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จอ 1168

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภบ 120

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6

ชฮ 123

690,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎก 1313

129,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ษษ 1414

450,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สส 1414

1,290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

พล 1432

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

สอ 1441

139,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

สย 1441

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐต 15

249,006 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌท 1514

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆภ 155

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

จท 159

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภฉ 159

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญบ 159

259,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 1661

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขล 168

1,890,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฎผ 1771

99,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชง 18

420,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฆท 1881

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษฉ 1919

259,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภข 195

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขจ 199

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญผ 1991

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ศว 1991

229,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

งต 20

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งต 20

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฉ 21

175,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐจ 21

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จข 21

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉร 21

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชษ 2121

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชถ 2200

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌป 2211

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฏผ 2222

1,890,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กพ 2222

2,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌป 2233

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆว 2266

220,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎป 2323

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฉ 2323

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ษจ 2345

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

จอ 2434

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษฉ 2456

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญญ 2465

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

พศ 25

285,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สว 26

275,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎผ 2882

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชจ 2882

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌพ 2882

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉต 2888

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฉข 2898

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วว 2899

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ฆฉ 2929

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งต 30

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งน 30

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภบ 30

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6

ษณ 3000

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษง 3000

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

ญบ 3003

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธจ 31

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ฉว 31

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

งข 31

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งพ 31

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ขพ 31

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ขห 32

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขล 32

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎษ 3331

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ฎง 3377

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎบ 3377

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พฉ 34

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

งษ 34

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งษ 34

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขล 3434

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พง 3553

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฆ 3553

650,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎณ 356

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ขก 36

399,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สว 3663

195,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎธ 3737

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฮ 3773

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จห 38

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งค 38

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งน 38

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขย 38

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขม 38

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภน 38

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พง 3838

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

ฎฟ 3996

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

กบ 4

2,990,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภฉ 4004

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

พพ 4004

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ญว 4040

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศณ 4040

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ฎฟ 4040

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จก 41

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐอ 41

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ภน 41

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธว 41

269,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

ฆท 4114

259,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

วณ 42

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญพ 42

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆญ 42

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐง 42

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฎ 4242

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฉษ 4253

22,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

วม 4289

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐร 43

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ฐง 43

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จค 43

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จค 43

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษฐ 4334

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ชท 4343

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญว 4400

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จต 4422

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐว 4449

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ษณ 4455

249,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขร 4466

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌน 4466

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สส 456

3,290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎถ 46

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฎ 46

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌต 46

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐย 46

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กบ 465

289,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

พษ 4656

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฎบ 4747

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฮ 4774

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จร 48

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐษ 49

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จท 49

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชต 4994

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขว 50

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌศ 5005

89,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎส 5050

89,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

จท 51

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎค 5115

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชว 5225

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

จก 5359

29,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 54

299,999 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

ฐท 54

420,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ขห 54

399,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎจ 5454

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชง 5454

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จษ 5464

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พย 5559

130,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ฆค 5566

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษฐ 56

990,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฌภ 5656

259,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งว 5665

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆย 5665

389,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉฐ 5665

420,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ษง 567

369,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฆอ 57

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขน 57

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ชต 58

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎท 5858

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

พค 595

158,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉค 5959

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉค 5959

146,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษม 5995

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษน 5999

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

ญว 600

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศก 6000

199,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ฐย 62

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สช 6336

199,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชจ 6336

136,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐต 64

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พธ 64

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐล 64

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎอ 6446

89,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

พล 6462

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ฌค 6464

140,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฉ 65

399,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กจ 65

359,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สฎ 6535

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธค 655

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฎผ 6556

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธว 6565

350,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ฆผ 6565

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎษ 6622

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชม 665

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฆภ 6655

360,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฬ 666

2,290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎร 6666

2,890,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษอ 6677

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ฉก 67

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ฉท 67

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ชง 6789

700,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฬ 68

399,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฉฉ 6868

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชย 6886

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษง 6886

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฮฮ 69

1,090,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พค 6936

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

สฐ 699

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ญค 6996

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉพ 6999

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

ษณ 7

2,190,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญผ 70

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ชค 70

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญห 7007

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ชฐ 71

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

กง 72

158,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎพ 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎห 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ญภ 7373

59,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฬ 7447

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฆต 7555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญส 7557

70,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

สจ 7557

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชย 7575

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆด 7575

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญม 7667

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆพ 7676

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศจ 7711

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฮ 7733

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชพ 7733

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญค 7766

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 7771

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภค 7789

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ฐบ 7789

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

ฌว 7887

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

ฐค 7889

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

วค 7899

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งค 79

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขย 79

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภฐ 79

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งค 79

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธข 8

4,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

สช 8008

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎต 8181

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎค 8181

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พพ 8181

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญย 8338

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฏม 8338

155,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ฎศ 8383

160,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌภ 8383

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศก 8383

140,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉบ 84

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

งฉ 84

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ฉง 84

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19
จองแล้ว

ศธ 84

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฎท 8444

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐน 85

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉพ 86

128,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภต 8668

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

ฆฐ 8686

359,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉอ 87

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จห 87

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญช 8800

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พร 887

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ธธ 8878

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภค 89

399,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กม 9009

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ญย 91

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขพ 91

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ญถ 911

729,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

พฮ 915

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธง 92

158,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วธ 92

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขษ 9229

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฎ 9229

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชจ 9292

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งข 93

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งพ 93

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จก 94

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ญภ 9449

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชข 9449

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สร 951

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฌ 954

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 9559

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญญ 956

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สฐ 956

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

สฐ 965

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ฎณ 9699

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌบ 9779

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สต 9898

700,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

กบ 9898

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชธ 9900

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

งษ 9919

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จต 9929

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วฐ 9969

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ธย 9989

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งว 9989

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วณ 9996

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44